Gündem:
banner175
Protokolden basın bayramı mesajları

Gazetelere uygulanan sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü olan 24 Temmuz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, tarafından “basın günü” olarak kabul edildi. Her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan Basın Bayramı ile ilgili Denizli protokolü de yayınladıkları mesajlarla bu özel günü kutladı.

ALİ FUAT ATİK (DENİZLİ VALİSİ)
“Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. İlimizde görev yapan yazılı-görsel basın yayın kuruluşu ve ulusal haber ajansı çalışanlarının da toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayışı içinde şehrimizin tanıtımı, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulması noktasındaki katkıları göz ardı edilemez.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren radyo, televizyon, yerel gazete, dergi, internet gazetelerinin ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.”

GÜLİZAR BİÇER KARACA (CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, DENİZLİ MİLLETVEKİLİ)
“Basının susturulduğu, haber alma hürriyetinin kısıtlandığı, bilgi edinme yollarının tıkandığı bir dönemde, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı’nı kutlamaktan ne yazık ki uzağız. Her yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından açıklanan 'Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi' sıralamasında bu yıl ülkemiz 180 ülke içerisinde ne yazık ki 154. sırada yer alıyor. Biz; 24 Temmuz’u; tutuklu gazetecilerin özgürlüğüne kavuştuğu, işsiz gazetecilerin olmadığı, baskı ve dayatmalardan arınmış özgür basın ve demokrasi için topyekün mücadele günü olarak algılıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Basın, Milletin Müşterek Sesidir’ Basın özgürlüğü sadece gazetecinin haber yapması değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüdür. Bu anlamda özgür basın, demokrasilerin vazgeçilmez bir yapı taşı ve güvencesidir. Saray Rejiminin ülkemizi bugün getirdiği noktada gazetecilik mesleği tarihin en zor zamanlarını yaşamaktadır. Gazeteciler işsizlik, sansür, gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alınmaya çalışılırken, AK Parti iktidarı bu kez de sosyal medya düzenlemesiyle alternatif haber alma yollarını da kontrol etme çabası içindedir. Elbette ki bu çabaları işe yaramayacaktır. Özgür ve muhalif basın olduğu sürece baskıya, sansüre rağmen halkın haber alma hakkını kimse engelleyemeyecektir.
Baskılara ve her türlü zorluğa rağmen onuruyla, dik duruşuyla, kamuoyunu bilgilendirme görevini basın ilkelerine ve etiğine uygun şekilde yerine getirmeye çalışan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Basının özgür olduğu, gazetecilerin tutuklanmadığı, halkın haber alma hakkının engellenmediği demokratik bir Türkiye’de Basın Bayramını kutlamak dileğiyle.”

OSMAN ZOLAN (DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)
“24 Temmuz 1908, Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünü kutluyorum. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif yayıncılık anlayışının toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinin de önüne geçer. Toplumsal değerlere saygılı, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasında da en büyük güvencedir.

Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkı için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımız, 15 Temmuz 2016 gecesi hain kalkışmada olduğu gibi pandemi sürecinde de canını hiçe sayarak görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki basın mensuplarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecek, aziz milletimizin sesi olmaya devam edecektir.

Son yıllarda gelişen iletişim araçlarıyla birlikte doğru, güvenilir, tarafsız haber akışının çok daha büyük önem kazandı. Gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor şartlarda, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın bilgilendirilmesinde önemli görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum."

PROF. DR. HÜSEYİN BAĞ (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ)
“İnsanlığın varoluşundan itibaren, yaşanılanları anında öğrenme isteği ile doğan haberleşme eylemi; uygarlıkların ve teknolojinin gelişimi ile birlikte günümüz çağdaş basınını ortaya çıkarmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de gerek ulusal, gerek yerel basın; kamu adına hareket edip toplumların doğru haber ile en kısa sürede bilgilendirilmeleri, kamuoyunun oluşturulması ve toplumlarda demokrasinin güçlendirilmesi adına önemli bir rol üstlenmektedir.

Günümüzde, teknolojik gelişmeler ile birlikte bireyler, farklı yayın mecraları üzerinden anında bilgiye ulaşma imkânı bulunurken, ifade özgürlüğünü; anlaşılırlık, tarafsızlık, toplumsal ve ahlaki değerlere saygı çerçevesinde mesleki etik değerler ile bir araya getiren basın kuruluşlarımız, yaptıkları yayın ve yayımlar ile gerek toplumların gerekse ülkelerin gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Böyle önemli sorumlulukların bilincinde, mesai kavramı olmaksızın çalışmalarını sürdüren basın mensuplarımızın çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünde, başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

AVNİ ÖRKİ (PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANI)
Denizli basını her zaman objektif, tarafsız bir bakış açısıyla, ilkeli haber anlayışıyla görevini yerine getiriyor. Mesai kavramı gözetmeksizin, ülkemizde ve ilimizde gerçekleşen olayları halkımıza aktarma noktasında önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum. Kamu kurumlarıyla halkımızın arasında köprü görevi de gören basın mensuplarımızın, objektif, tarafsız, ilkeli olması ve tabi ki özgür olması çok önemli. Bizler Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi değerli gazetecilerimizin ve basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde ve ilimizde faaliyet gösteren başta yerel gazete, dergi, radyo, ulusal ajans temsilcileri, televizyonlar olmak üzere basın camiasının içinde yer alan tüm çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyoruz.”

ALİ ATLI (BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI)
“Mesai mevhumu olmaksızın icra edilen gazetecilik mesleğinin kendi içinde barındırdığı mesleki etik anlayışı, tüm toplum kesimlerini bire bir ilgilendirdiği için ayrı bir önem taşıyor. Halkımızın, gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini özgürce ifade etmesindeki en etkili araç olan basın, bundan 112 yıl önce başlayan süreçle halk adına 4. kuvvet olma gücüne erişmiştir. Çağdaş toplumların, en önemli özelliklerinden birisi olan farklı düşünce ve görüşlerin toplumda yer bularak kendini ifade edebilmesi adına son derece önemli ve zor bir görevi ifa eden basın kuruluşları ve basın mensupları, bizlerin toplumsal olaylara ve yarattığı sonuçlarına farklı pencerelerden bakmamızı sağlamaktadırlar. Bu açıdan basın kuruluşları, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Halkımızın sansürsüz ve objektif haber alması için bundan 112 yıl önce, daha matbaaya ulaşmadan gazetelere uygulanan sansürün kaldırılması, toplum adına gazetecilik kavramının mihenk taşlarından birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın şehitlerimizi saygı ile anarken, ulusal ve yerel gelişmelerden halkımızı objektif bir şekilde haberdar eden başta Denizli’deki basın ve mensuplarını ve diğer tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

YÜKSEL KEPENEK (HONAZ BELEDİYE BAŞKANI)
“Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokrasimizin en büyük güvencesidir.

Basın, toplumun gereksinim duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkemiz yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır.

Sahip olduğu değerleriyle her geçen gün daha dazla gelişen ve değişen bir şehir hüviyetine bürünen İnegöl’ün bu yadsınamaz başarı öyküsünün yansıtılmasında basın mensupları önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın ve basın kuruluşlarının, "Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, nice başarılı yıllar temenni ediyor, en içten kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

MUSTAFA ŞEVİK (BULDAN BELEDİYE BAŞKANI)
“Çok önemli toplumsal bir görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin yerine getiren basın, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamaktadır. Zor şartlar altında hatta zaman zaman canını da tehlikeye atarak canla başla çalışan basın mensupları, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumundadır. Demokrasi kültürünün yerleşmesi, bir yaşam biçimine dönüştürülerek özümsenmesi, o ülkedeki basının konumu ve yapısıyla yakından ilgilidir. Demokrasimizin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve en temel insan haklarından biri olan düşünce özgürlüğünün gelişmesi, ancak basın özgürlüğünün gerçekleşmesi ile mümkündür.
Bu vesileyle Belediye faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın da kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı başta ilçemizdeki basın mensupları olmak üzere Denizli ve ulusal medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ederim.”

NECİP FİLİZ (AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI)
“İlimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın “ 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ”nı candan kutlar, tüm basın mensuplarımızın habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum.

Toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlayan basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Kamuoyunun gözü, kulağı olan; doğru haberle vicdanların sesi, mesuliyet bilinci olan basın mensuplarımızın varlığı bizlere güç vermektedir. Doğrularımızı duyuran, hatalarımızda uyaran bu kadim mesleğin ve bu mesleğin temsilcilerinin farkında ve yanındayız.

Gelişen ve büyüyen Denizli’mizin tanıtımında ve bugünden daha iyi bir konuma gelmesi için yapılan çalışmalarda her zaman yanımızda hissettiğimiz, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde çalışan değerli yerel basın çalışanlarımızın yaptığı çalışmaları takdirle karşılanmaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren, değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükler kapsamında objektif bakış açısı ile demokrasimiz adına son derece önemli bir görev üstlenen , başta Denizli’de görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ DENİZLİ İL BAŞKANI)
“2020 yılında hala onlarca basın mensubumuz çeşitli bahanelerle cezaevinde. Dünyada tutuklu gazeteciler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Biz CHP olarak denetim görevini yerine getiren gazetecilerin yaptıkları haberlerden dolayı ceza almalarına karşıyız. Gazeteci gördüğü eksiklikleri millete anlatmakla yükümlüdür. Görevini yaptığı için cezalandırılamaz. Özellikle Corona salgını sürecinde, büyük bir özveri, toplumsal duyarlılık ve etik değerlere bağlılıkla görevlerini yerine getiren çok kıymetli basın mensuplarımızın “ 24 Temmuz Basın Bayram”’ını en işten duygularımızla kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Tutuklu gazetecilerimizin özgürlüklerine kavuşmaları adına tüm Devlet ve Hükümet yetkililerini göreve davet ediyoruz. Demokratik, şeffaf ve açık toplum olmanın en önemli şartlarından biride özgür ve tarafsız basındır. Düşünceyi yasaklayarak, basını tutsak ederek, özgür iradeden, ileri demokrasiden söz edemezsiniz. Kitapları yasaklayarak, yok ederek demokrasiden söz edemezsiniz. Türkiye’deki basın kuruluşları zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatırlatan dönemlerden geçtiler. Bu gün düşünceyi tutsak ettiklerini sana zihniyet unutmamalıdır ki; 24 Temmuz önemini hiç kaybetmedi. Hiçbir zamanda kaybetmeyecektir.

Lozan, genç Türk Devletinin en önemli diplomatik zaferidir. Türk ulusu, bağımsızlık konusunda kararlı olduğunu, bu antlaşmayla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 3.5 yıl süren zorlu kurtuluş savaşı sonunda kazanılan zafer Lozan ile taçlanmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, ‘Türk Mileti aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve sevr antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü bildirir bir belgedir. Osmanlı devrine ait tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir.”

RAZİYE AKIŞIK (İYİ PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI)
“Gazetecilere yönelik sansür ve oto sansür kalktığında, gazetecilerin üzerindeki baskılar son erdiğinde, cezaevlerinde ki gazeteciler özgür kaldığında, medya görevini tekrardan yerine getirdiğinde bu bayramı çok daha güzel kutlayacağız.

Bugün hapiste yüzlerce gazeteci var. Sansür ve oto sansür sıradan hale gelmiş, yaratılan korku atmosferiyle birçok gazeteci işsiz kalmış. Tüm bunlar yetmez gibi işini hakkıyla yapan gerçek gazeteciler, işlerini yapamaz hale getirilmiş. Günümüzde 10 bini aşkın işsiz gazeteci var ve binlerce gazetecinin basın kartları iptal edilmiş durumda. Ana akım medya’nın %95’i iktidarın elinde. İnternet gazetecileri güvencesiz, yerel gazeteler ise resmi ilan kıskacında. Medya çalışanlarının çoğu sendikasız, toplu sözleşmesiz. İktidarı eleştirdiğin anda gazetecilik ‘suç’, haber ise ‘suç delili’ olarak görülüyor. Bu akılalmaz anlayış nedeniyle haber peşinde koşması gereken gazeteci arkadaşlarımız adliye koridorlarında koşuyor. Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste bulunduğu ülke durumunda. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer alıyor. Gazetecilere olan baskı her geçen gün artıyor. Biz 112 yıl öncesinin sansür uygulamalarına her gün tanık oluyoruz. Sorunlarınızı biliyoruz. Çözüme kavuşturmak adına birlikte çalışacağız, birlikte kafa yoracağız.

Biz İYİ Parti olarak, basında görev yapan arkadaşlarımızın baskı altında bulunmasından, gazetecilerin kendini özgür bir şekilde ifade edememesinden büyük rahatsızlık duyuyoruz. Cezaevlerinde birçok gazeteci varken, yüzlerce gazeteci hakkında dava açılırken ve soruşturma sürdürülürken bu günün bayram olarak kutlanamayacağını biliyoruz. Bu nedenle gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı buruk bir şekilde kutluyorum.”

EKREM BAŞER (AK PARTİ MERKEZEFENDİ İLÇE BAŞKANI)
“Türk Basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü olan bugünde, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum dedi. Başer mesajının devamında; Türk basını tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir.
Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünde, İlimizde faaliyet gösteren televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri, haber ajansları, yerel ve yaygın gazete temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.”

İBRAHİM TEFENLİLİ (DENİZLİ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI)
Haber ve gelişmeleri taraftarsız ve özverili şekilde kamuoyuna aktaran basın çalışanlarımıza minnettarım.

Etik değerlere ve hukuka uyan, tarafsızlığı ve doğru haberi ilke edinen basın çalışanları, kamuoyunun bilinçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamakla birlikte demokrasinin de gelişmesine vesile olmaktadır.

Ayrıca, meslek ilkelerine bağlı şekilde görevini ifa eden basın çalışanlarımızın, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmesinde ve kalkınmasında büyük rol oynadığını görüyorum.

Basın çalışanlarının gece gündüz demeden, zor şartlar altında çalıştıklarının farkındayım. Bu önemli gün vesilesiyle tüm basın çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışması temennisi ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, zorlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

MUHAMMET KARAÇAY (DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI)
“Bugün sansürün kaldırılışının 112. yılını kutluyoruz. Bu kutlama gazetecilerin yazdıklarıyla yargılandığı ve cezaevlerinde tutuklu olduğu bir sürece rastlıyor. Sansürün kaldırılma süreci, 2. Meşrutiyet’in ardından 1908 yılında mücadele sonucunda kazanılıyor. Genç Türkiye Cumhuriyetinde 38 yıl sonra 24 Temmuz 1946 yılında Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor. Sansürün kaldırılışının üzerinden 112 yıl geçse de basın sektörü bugün bir çok konuda sorunlar ve sıkıntılar yaşıyor. Gazeteciler, halkın doğru ve tarafsız haber almada sorunlar yaşasa da görevlerini fedakarca yapmaktadır.

Basın özgürlüğü, gelişmiş demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olgudur. Medya sektörü hem ülkemizde, hem de birkaç istisna hariç tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermektedir. Ülkemizde 12 Eylül askeri darbesinden sonra basın kurumları üzerinde büyük baskılar yapılmıştır. Günümüzde de ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar mevcuttur. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanmakta, tutuklanmakta, mahkum olmaktadır. Gazetecilerin tutuksuz yargılanması ve ülkemizde basın özgürlüğünün sağlanmasını arzuluyoruz.

Basın iş kolunda yaşanan temel sorunların başında, olumsuz çalışma koşulları geliyor. Sendikalaşma haberlerini yapan gazeteciler Anadolu’da sendika ile tanışmadılar. Sektörde çalışanlar düşük ücret almakta, uzun çalışma saatlerinde zor koşullar altında haber vermeye çalışmaktadır. Yıpranma hakkından ise sadece İletişim Başkanlığı Basın Kartı olanlar yararlanabiliyor. Ülkemizde medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara ne yazık ki sahip değildir. Türkiye’de herkes gazeteci-haberci olabilmektedir. Medya sektöründe acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Medya sektörüyle yakından ilgilenen devlet kurumları Basın İlan Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nda, Anadolu basınını söz sahibi yapacak düzenleme yapılmalıdır. Basın Kartları yönetmeliğinde de düzenleme yapılmalı, internet haber yayıncılığı da göz önüne alınmalıdır. Yerel gazetelerimiz ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçiyor. Yerel gazetelerin can suyu olan ve aylık zorunlu giderlerin karşılanmasında önemli rol oynayan resmi ilan fiyat tarifesi günün ekonomik şartlarına göre belirlenmelidir. Ülke olarak yaşadığımızı koronavirüsden dolayı kısa çalışma ödenekleri ve ücretsiz izinler meslektaşlarımızı zora sokmuştur.

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının her noktaya ulaşması ile birlikte, ülkemizde internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Bu nedenle İnternet Yasası bir an önce meslek örgütlerinin de katılımıyla gecikmeden çıkarılmalıdır. İnternet medyasında yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün büyümektedir. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse BİK yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, yerel gazeteler gibi desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da, düzenleme yapılarak basın kartı alabilmelidir. Zor şartlar altında haber vermeye çalışan internet haber siteleri, yıllarca yasal düzenleme yapılmasını bekliyor. Basın sektörünün sorunlarının çözülerek, halkın haber alma hakkını sorunsuz ve objektif olarak kullanması dileğimizdir. Gelecek yılların yazdıkları haberden yaptıkları yorumdan tutuklanmayan ve hapis cezası almayan gazetecilerin yılı olması dileğimle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, görevlerinde başarılar dileriz. Sansürsüz bir haber almak kamuoyu ve halkımızın hakkıdır.”

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Denizli'de kent merkezinde kar yağdı
 Denizli'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Haberi Oku